20 Δραστηριότητες και οδηγίες για ομαλή προσαρμογή στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.

Το άγχος αποχωρισμού, η ομαλή προσαρμογή και τα κλάματα στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο είναι τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί την αρχή της χρονιάς. Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι και στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διατηρήσουν το χαμόγελο και την διάθεση τους ασκώντας ενσυναίσθηση και θετικό κλίμα στην τάξη. Στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το 20 Δραστηριότητες και οδηγίες για ομαλή προσαρμογή στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο..