Όροι Χρήσης

1.Γενικά

Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2021

Όλες οι υπηρεσίες μας διέπονται από όρους χρήσης για την διασφάλιση της διαφάνειας που έχουμε με επισκέπτες και πελάτες του ιστότοπου μας.

Πριν αγοράσετε υλικό, περιηγηθείτε στην σελίδα μας θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης του site μας καθώς και την πολιτική απορρήτου.

Παρακάτω αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι χρήσης του δωρεάν υλικού και των άρθρων, των παραστάσεων, του εκτυπώσιμου υλικού καθώς και των σεμιναρίων μας. Στο τέλος, αναφέρονται και οι όροι χρήσης διαγωνισμών και εκδηλώσεων που η ομάδα μας διεξάγει στα social media ή σε άλλες σελίδες ή apps.

1.1 Παράνομη ή απαγορευμένη χρήση και πνευματική ιδιοκτησία

Σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και των διαθέσιμων πόρων για λήψη από τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ως προϋπόθεση από τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, εγγυάστε στην Εταιρεία ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε από τους πόρους που διατίθενται για λήψη από τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους πόρους για λήψη από τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, επιβάρυνση ή βλάβη της Ιστοσελίδας ή παρεμβολή στη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα ή παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας.

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ως μέρος της Υπηρεσίας, όπως κείμενο, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, καθώς και η συλλογή τους, καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στον Ιστότοπο, ανήκει στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές της και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο και δεν θα κάνετε αλλαγές σε αυτό.

Δεν θα τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, αντιστρέψετε μηχανικά, δεν θα συμμετάσχετε στη μεταφορά ή πώληση, δεν θα δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτείτε οποιουδήποτε περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, που βρίσκεται στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους πόρους για λήψη από τον ιστότοπο.

Το περιεχόμενο της εταιρείας δεν προορίζεται για μεταπώληση. Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή οποιουδήποτε από τους πόρους που διατίθενται για λήψη από τον Ιστότοπο δεν σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε προστατευμένου περιεχομένου και συγκεκριμένα δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ειδοποιήσεις απόδοσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν θα κάνετε καμία άλλη χρήση του περιεχομένου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε κανένα προστατευμένο περιεχόμενο. Δεν σας παραχωρούμε άδειες, ρητές ή σιωπηρές, στην πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων μας, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από αυτούς τους Όρους.

Το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο της εταιρείας, το σύνθημα της εταιρείας και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή των αδειοδοτών της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

1.2 Αλλαγές στους όρους χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους Όρους υπό τους οποίους προσφέρεται ο Ιστότοπος. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Η Εταιρεία σας ενθαρρύνει να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις μας.

1.3 Μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και οι διαθέσιμοι πόροι για λήψη μέσω αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και οι διαθέσιμοι πόροι για λήψη μέσω αυτού του ιστότοπου δεν προορίζονται ως, και δεν θα ερμηνευτούν σε καμία περίπτωση ως επαγγελματικές συμβουλές.

1.4 Επαγγελματικές συμβουλές και συμβουλευτική παιδαγωγών και φροντιστών

Ενώ οι εργαζόμενοι ή / και οι ιδιοκτήτες της Εταιρείας είναι επαγγελματίες και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο σχετίζονται με ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα επαγγελματισμού της Εταιρείας, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν υποκαθιστούν συμβουλές από επαγγελματία που γνωρίζει όλα τα γεγονότα και περιστάσεις της ατομικής σας κατάστασης.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και οι διαθέσιμοι πόροι για λήψη είναι ακριβείς και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες.

Ούτε η Εταιρεία ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους ή τους ιδιοκτήτες της θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτόν τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε ζημιά που ενδέχεται να επέλθει ως αποτέλεσμα της αποτυχίας να ζητήσετε κατάλληλη συμβουλή από επαγγελματία που είναι εξοικειωμένος με την περίπτωσή σας.

1.5 Προσωπική Ευθύνη

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε προσωπική ευθύνη για τα αποτελέσματα των ενεργειών σας. Συμφωνείτε να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά επιφέρετε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή μη χρήσης των διαθέσιμων πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο ή των διαθέσιμων πόρων για λήψη από αυτόν τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε σωστή κρίση και να κάνετε τη δέουσα επιμέλεια πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια ή εφαρμόσετε οποιοδήποτε σχέδιο ή πολιτική που προτείνεται ή συνιστάται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

1.6 Χωρίς Εγγυήσεις

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν έχει παράσχει καμία εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα των γραφόντων, είτε παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είτε όχι. Η Εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους που προορίζονται στο να βοηθήσουν τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να επιτύχουν στην εργασία, στο σπίτι και σε άλλους χώρους. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι η απόλυτη επιτυχία ή αποτυχία σας θα είναι το αποτέλεσμα των δικών σας προσπαθειών, της ιδιαίτερης κατάστασής σας και αμέτρητων άλλων περιστάσεων πέρα ​​από τον έλεγχο ή / και τη γνώση της Εταιρείας.

Αναγνωρίζετε επίσης ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν εγγυώνται παρόμοιο αποτέλεσμα. Έτσι, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από άλλους που εφαρμόζουν τις αρχές που ορίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν αποτελούν εγγύηση ότι εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ομάδα θα είστε σε θέση να επιτύχετε παρόμοια αποτελέσματα.

1.7 Σφάλματα και παραλείψεις

Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένας δημόσιος πόρος γενικών πληροφοριών αλλά υπόσχονται ή εγγυούνται, να είναι σωστές, πλήρεις και ενημερωμένες. Έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, αλλά δεν μπορούμε να δηλώσουμε ότι αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει σφάλματα. Αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι εσφαλμένες και συμφωνείτε να διεξάγετε τη δέουσα επιμέλεια για να επαληθεύσετε τυχόν πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτόν τον Ιστότοπο ή / και πόρους που διατίθενται σε αυτόν πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Συμφωνείτε ρητά να μην βασίζεστε σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΦΡΑΣΗ Ή ΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.

2.Σχετικά με τα άρθρα και το δωρεάν υλικό

​Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που φέρει το λογότυπο της εταιρείας μας καθώς και τα άρθρα που δίνει δωρεάν για την τέχνη του κουκλοθέατρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τον νόμο 4481/2017.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κάθε ιδέας ή δράσης που φέρει το λογότυπο μας και είναι μοναδική στο διαδίκτυο, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η παρούσα σελίδα, ολογράφως  www.oneirovates.com .

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται ρητά η διανομή και αναδημοσίευση πρωτότυπης ιδέας χωρίς την έγγραφη άδεια μας και χωρίς υπερσύνδεσμο που να οδηγεί στην σελίδα μας. Μπορείτε να ζητήσετε άδεια εδώ.

Όλες οι άλλες ιδέες και κατασκευές που αναφέρουμε στο μπλόγκ μας και είναι προϊόν τρίτων μπορούν να αναφέρουν το όνομα του εκδότη εκτός αν γίνεται αναφορά στο site μας ως πηγή.

**Ο εκπαιδευτικός κουκλοθίασος Ονειροβάτες δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που εικονογράφοι, γραφίστες, εκδότες, bloggers ή τρίτες εταιρείες βρουν υλικό σε άλλη πηγή εκτός από το ομώνυμο site μας για το οποίο τρίτο πρόσωπο, άγνωστο προς εμάς, προβεί σε δράση παράφρασης ή αυτούσιας κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.**

2.2 Δωρεάν υλικό

Η Εταιρεία παρέχει διάφορους πόρους σε αυτόν τον Ιστότοπο, στους οποίους οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση παρέχοντας μια διεύθυνση e-mail. Η Εταιρεία σάς παραχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των πόρων μας που παρέχονται με αντάλλαγμα μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το «Περιεχόμενο Freemium») για προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική σας χρήση. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα τροποποίησης, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παραγώγων έργων, αντίστροφης μηχανικής, αλλαγής, βελτίωσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου Freemium με οποιονδήποτε τρόπο.

Με τη λήψη του Περιεχομένου Freemium, συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Fremium που κατεβάζετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς για προσωπική ή επαγγελματική σας χρήση και ότι δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Κάνοντας λήψη του Περιεχομένου Freemium, συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα δημιουργήσετε παράγωγα έργα βάσει του Περιεχομένου Freemium και ότι δεν θα προσφέρετε ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες βάσει οποιονδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο Περιεχόμενο Freemium.

3.Σχετικά με τις παραστάσεις και τις δια ζώσης δράσεις μας.

​Όλες οι παραστάσεις και οι δράσεις που βρίσκονται στα φυλλάδια pdf που προσφέρουμε στους πελάτες μας και στον ιστότοπο www.oneirovates.com, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας μας και προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων 4481/2017. Πολλά έργα αποτελούν πρωτότυπα σενάρια και έχουν κατοχυρωθεί νομικά μέσω των νόμιμων διαδικασιών που ορίζει το Ελληνικό δίκαιο.

ΔΕΝ επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναπαραγωγή παράστασης με κούκλες και η εκμετάλλευση πρωτότυπης ιδέας που βρίσκονται στα άνωθεν με κάθε τρόπο, κάθε μέσο και για κανένα σκοπό. Το παρόν αναφέρεται στις ζωντανές παραστάσεις που παρουσιάζονται σε σχολεία, δήμους, παιδικούς σταθμούς και άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και για τις οnline παραστάσεις που βρίσκονται προς την διάθεση του κοινού για on demand streaming.

​Οι Ονειροβάτες θα διεκδικήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα με κάθε νόμιμη διαδικασία και ενέργεια σε περίπτωση κλοπής, αντιγραφής σεναρίου ή παράστασης αυτούσια ή μεμονωμένου στοιχείου από το ρεπερτόριο μας.

3.1 Σχετικά με τις οnline (ψηφιακές) παραστάσεις

Οι online παραστάσεις μας αποτελούν μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις όπου η ομάδα μας διαθέτει με τη μέθοδο του on demand streaming στο κοινό. Οι παραστάσεις αυτές δεν πωλούνται, αλλά δίνονται άδειες για πρόσβαση και αναπαραγωγή μέσα από το site μας εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν πληρώσει το αναγραφόμενο αντίτιμο.

Οι άδεια των παραστάσεων είναι 15 ημέρες όπου σε αυτές τις ημέρες ο αγοραστής μπορεί να προβάλλει απεριόριστες φορές την παράσταση που αγόρασε, σε ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών, σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα ή οικεία και για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που μετρούν αυτόματα μετά την αγορά του.

ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΑ: Η πολλαπλή αναπαραγωγή και δημόσια προβολή με σκοπό το κέρδος. Η διάθεση της παράστασης σε τρίτους καθώς και η βιντεοσκόπηση της παράστασης με σκοπό την αποθήκευση της. Η παραστάσεις προστατεύονται από τον νόμο 4481/2017 περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Για τους όρους χρήσης καθώς και τους λογαριασμούς χρηστών ισχύουν τα άρθρα 1.1 και 5 του παρόντος.

4.Σχετικά με το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό υλικό που αγοράζετε από εμάς

4.1 Γενικά πέρι αγοράς εκτυπώσιμου υλικού

Η Εταιρεία παρέχει διάφορα εκτυπώσιμα προϊόντα, πρότυπα ή / και φόρμες για λήψη και / ή πώληση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία σάς παραχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των εκτυπώσιμων προϊόντων, προτύπων και / ή εντύπων μας για προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική χρήση. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα τροποποίησης, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παραγώγων έργων, αντίστροφης μηχανικής, αλλαγής, βελτίωσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε μορφής εκτυπώσιμων προϊόντων, προτύπων ή / και φορμών με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την εξουσιοδοτημένη χρήση σας.

Με την παραγγελία ή τη λήψη ψηφιακών προϊόντων, συμφωνείτε ότι τα ψηφιακά προϊόντα που αγοράζετε ή κατεβάζετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς για προσωπική ή επαγγελματική σας χρήση και δεν επιτρέπεται να πωλούνται ή να αναδιανέμονται χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

4.2 Επιστροφές προϊόντων

Η ικανοποίησή σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη ή τη χρήση των προϊόντων μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

Καθώς όλα τα προϊόντα μας είναι ψηφιακά, δεν επιστρέφονται.

Όταν λαμβάνετε το e-mail με τα αρχεία σας, λάβετε υπόψη ότι οι σύνδεσμοι θα λήξουν σε 60 ημέρες ή 2 μήνες. Για τις 60 ημέρες που έχετε στη διάθεση σας, μπορείτε να κατεβάζετε το υλικό από το email σας ή από τον λογαριασμό που έχετε στον ιστότοπό μας έως 5 φορές.

Τα όρια των μεταφορτώσεων και λήψεων των αρχείων έχουν οριστεί από την εταιρεία hosting που συνεργάζεται η εταιρεία μας με σκοπό να προφυλάξει τους χρήστες αλλά και τον ιστότοπο μας από κακόβουλες επιθέσεις.

Πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων σας και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά ξανά, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να ανακτήσετε ένα προϊόν που αγοράσατε η εταιρεία μετά από έλεγχο της παραγγελίας σας αλλά και του λογαριασμου σας μπορεί να σας προμηθεύσει μια και μοναδική φορά και για 5 ημέρες πρόσβαση στο υλικό.

Περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων​

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία που θα δώσετε (e-mail, όνομα, τηλέφωνο). Μετά την παραγγελία σας το προϊόν σας σφραγίζεται από έναν μοναδικό αριθμό που σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η εταιρία μας μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο 4481/2017 και 2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Το προϊόν που αγοράζετε από το κατάστημα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά αν αγοραστεί από μόνο ένα άτομο και η χρήση του περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο άτομο. Επίσης αν το προϊόν προορίζεται για κάποιο σχολείο,  η χρήση του περιορίζεται εντός του σχολείου το οποίο έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία σας. Αν το προϊόν αγοραστεί από φορέα η χρήση του περιορίζεται μόνο στις δραστηριότητες του φορέα. Αν το προϊόν αγοραστεί από θεραπευτικά κέντρα, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο κέντρο θεραπείας που δηλώθηκε. Αν το προϊόν αγοραστεί από ανεξάρτητο θεραπευτή, το προιον περιορίζεται μόνο στις συνεδρίες και τις δράσεις του συγκεκριμένου θεραπευτή.

​Λάθος υλικό ή τυπογραφικό λάθος

Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους, παράλειψης ή απώλειας αρχείων, η ομάδα μας εντός 7 εργάσιμων ημερών θα αντικαταστήσει κάθε προβληματικό προϊόν. 

Η Εταιρεία μας ελέγχει εξονυχιστικά τα αρχεία πριν βγουν προς πώληση. Δεν εγγυάται όμως πως δεν θα βρεθεί κάποιο λάθος. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώσει την εταιρεία μας ώστε να διορθώσουμε το λάθος όσο πιο άμεσα γίνεται.

4α. Σχετικά με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που διατίθενται προς πώληση μέσω του site μας

Όλα τα σεμινάρια ακολουθούν τους ίδιους όρους χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης ακολουθούν και μοναδικούς όρους που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.

4α.1 Χρήση σεμιναρίων

Η Εταιρεία, παρέχει διάφορα μαθήματα, προγράμματα και σχετικό υλικό προς πώληση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία σας παραχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση των μαθημάτων, των προγραμμάτων και του σχετικού υλικού μας (online Σεμινάρια) για προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική σας χρήση. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα τροποποίησης, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παραγώγων έργων, αντίστροφης μηχανικής, αλλαγής, βελτίωσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε από τις σειρές μαθημάτων με οποιονδήποτε τρόπο.

Με την παραγγελία ή τη συμμετοχή σε μαθήματα, συμφωνείτε ότι τα μαθήματα που αγοράζετε ή οι σημειώσεις που κατεβάζετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς για προσωπική ή επαγγελματική σας χρήση και δεν επιτρέπεται να πωληθούν ή να αναδιανεμηθούν χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Με την παραγγελία ή τη συμμετοχή σε μαθήματα, συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα δημιουργήσετε παράγωγα έργα βάσει των μαθημάτων και ότι δεν θα προσφέρετε ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες βάσει πληροφοριών που περιέχονται στα μαθήματα.

Τα σεμινάρια αναφέρουν σε κάθε ενότητα τον χρόνο που είναι διαθέσιμα για κάθε συμμετέχοντα.

Είναι ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερώνεται σχετικά με το χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεση του για να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο.

Τα σεμινάρια δεν μοριοδοτούνται, δεν δίνεται καμία κατοχυρωμένη πιστοποίηση η οποία θα δώσει προνόμια σε ευκαιρία εργασίας. Η βεβαίωση που δίνεται μετά από κάθε σεμινάριο αποτελεί την έντυπη διαβεβαίωση μας πως ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί στο σεμινάριο το οποίο αναγράφει η βεβαίωση με την υπογραφή του ιδρυτή της ομάδας μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΕ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ 2ΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΝΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ Ή ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΨΕΥΔΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΩΣ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.

5. Λογαριασμοί και δυνατότητα εγγραφής χρήστη στην σελίδα μας

5.1 Περιορισμός τερματισμού και πρόσβασης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και στις σχετικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και με το παρόν συμφωνείτε να επιλύσετε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο ή τους Όρους Χρήσης σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.

5.2 Νομικές κλήσεις και συνέπειες

Με την παρούσα παράγραφο παραιτείστε ρητά από οποιαδήποτε νομική αξίωση ενδέχεται να έχετε, τώρα ή στο μέλλον και που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο, την Εταιρεία, και όλα τα συμβόλαια που συνάπτετε με την Εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ή και όλα τα προϊόντα της Εταιρείας.

Στο βαθμό που επιχειρείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε τέτοια νομική αξίωση, συμφωνείτε ρητά να υποβάλετε αυτήν την αξίωση μόνο μέσω εξωδικαστικής οδού όπου θα λάβει χώρα στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, συμφωνείτε και παραιτείστε από το δικαίωμα να διεξάγετε νομική αξίωση που σχετίζεται αποκλειστικά με μεμονωμένες νομικές αξιώσεις που εσείς ή / και οποιαδήποτε οντότητα που σχετίζεται με εσάς ισχυρίζεστε κατά της Εταιρείας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε περαιτέρω ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την έναρξη της νομικής σας αξίωσης, δικαστικών εξόδων και λοιπών εξόδων που μπορεί να αξιωθούν.

5.3 Σχέσεις και συνεργασία

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, απασχόληση ή σχέση συνεργάτη μεταξύ εσάς και της Εταιρείας ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ή της χρήσης του Ιστότοπου.

Η εκτέλεση αυτής της συμφωνίας από την Εταιρεία υπόκειται σε υφιστάμενους νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα που περιέχεται σε αυτήν τη συμφωνία δεν αποτελεί παρέκκλιση του δικαιώματος της Εταιρείας να συμμορφώνεται με αιτήματα ή απαιτήσεις κυβερνητικής, δικαστικής και επιβολής του νόμου που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου ή των πληροφοριών παρέχονται ή συλλέγονται από την Εταιρεία σε σχέση με τέτοια χρήση.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της σύμβασης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη ότι ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο των όρων θα συνεχίσει να ισχύει.

6. Συμφωνητικό

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα συμφωνία, μαζί με την Πολιτική απορρήτου, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας σχετικά με τον Ιστότοπο και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ χρήστη και Εταιρείας σε σχέση με τον Ιστότοπο. Μια έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε ειδοποίησης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που αρχικά δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή.

Δείτε επίσης: Πολιτική Απορρήτου

7. Διαγωνισμοί και σχετικές εκδηλώσεις εκτός της παρούσας σελίδας

 1. Αντικείμενα του Διαγωνισμού. Κάθε διαγωνισμός που περιλαμβάνει έπαθλο προκηρύσσεται στα πλαίσια προώθησης των υπηρεσιών και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας. Τα έπαθλα, διατυπώνονται ξεκάθαρα από την ομάδα μας και τον αρμόδιο συνεργάτη σε συγκεκριμένη δημοσίευση σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς της εταιρείας έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός πλην αναφοράς του σε συγκεκριμένη δημοσίευση. Στην περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε δημοσίευση διαγωνισμών αναφέρουν ξεκάθαρα την ημερομηνία λήξης τους. Η ώρα έναρξης θεωρείται η ώρα που η δημοσίευση έχει δημοσιευτεί και καταχωρείτε από οποιοδήποτε μέσο δημοσιεύτηκε.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι τρόποι συμμετοχής των διαγωνισμών αναφέρονται ξεκάθαρα στις δημοσιεύσεις των διαγωνισμών.
 6. Δώρα. Το δώρα των διαγωνισμών ανακοινώνονται στις σχετικές δημοσιεύσεις και περιγράφονται ξεκάθαρα από την εταιρεία μας.
 7. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτού αντικείμενα. Ο νικητής δε, οφείλει να συμπεριφέρεται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Ο νικητής του διαγωνισμού επιλέγεται τυχαία και αφού έχει τηρήσει όλα τα προαπαιτούμενα της συγκεκριμένης δημοσίευσης.
 9. Εγκυρότητα συμμετοχής. Η εταιρεία μας έχει την διακριτική ευχέρεια να αποκλείσει συμμετέχοντες ανάλογα των προαπαιτούμενων που έχει θεσπίσει στις αρχικές δημοσιεύσεις των διαγωνισμών.
 10. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο νικητής του Διαγωνισμού ανακοινώνεται στο μέσο δικτύωσης που λαμβάνει χώρα ο διαγωνισμός.
 11. Ευθύνη. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για απώλεια δώρου από αμέλεια του συμμετέχοντα. Η εταιρεία μας ανακοινώνει τους νικητές άμεσα μετά τη λήξη της προκαθορισμένης ημερομηνίας. Δώρα διαγωνισμών που δεν έχουν ζητηθεί έως 30 ημέρες από τη λήξη του διαγωνισμού δεν δίνονται.
 12. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας το e-mail [email protected]
 13. Προσωπικά Δεδομένα. Η εταιρεία μας δεν κρατά αρχείο προσωπικών δεδομένων από διαγωνισμούς πέραν από αυτών που οι χρήστες δημόσια προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ( συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (www.facebook.com/ioneirovates), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
 16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.