Δημιουργικότητα

Επιλέξτε υλικό που θα χτίσει την δημιουργικότητα και θα εκμεταλλευτεί την φαντασία των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας